Tarieven

Onze ereloontarieven zijn eerlijk en transparant en worden mee bepaald in functie van de complexiteit van de zaak, de verrichte prestaties, de omvang van de tussenkomsten, de hoogdringendheid, de financiële situatie van de klant, het bereikte resultaat, edm.

Een goed advies of een efficiënte procesvoering veronderstellen immers een correcte vergoeding. De omvang van deze vergoeding vooraf bepalen is echter niet eenvoudig, nu het procesverloop vaak onvoorspelbaar is. Desalniettemin trachten wij de klant op voorhand in de mate van het mogelijke en onder alle voorbehoud inzicht te verschaffen in de te verwachten kostprijs, op basis van onze ervaring in het verleden in verwante zaken.

Wij werken daarenboven regelmatig met provisienota’s, wat u een extra waarborg biedt om op het einde van de rit niet voor grote verrassingen te staan.

De overige financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat bestaan verder vooral uit kantoor-, verplaatsings- en gerechtskosten.

Sinds 1 januari 2014 is op onze kosten en ereloon btw verschuldigd. Tenzij anders aangegeven, zijn de opgegeven tarieven exclusief btw (21%).

Wij gaan ook steeds voor u na of er een verzekering (rechtsbijstand) is die kan tussenkomen in onze staat van kosten en ereloon.

De klant wordt tot slot in het kader van de Dienstenwet en navolgende wettelijke bepalingen geïnformeerd bij de eerste consultatie op kantoor.

foto-12.jpg
foto-11.jpg